top of page

WOJKOWICE

51 MIESZKAŃ

Trwa nabór wniosków. Więcej informacji i wniosek do pobrania - kliknij tutaj

Inwestycja zlokalizowana jest przy ulicy Majora Henryka Sucharskiego. Od strony północno-zachodniej działka graniczy z zabudową wielorodzinną. Teren porośnięty jest zielenią niską oraz wysokimi drzewostanami, co nie koliduje z założeniami projektowymi. 

Projekt obejmuje powstanie maksymalnie 5-kondygnacyjnego budynku z 51 lokalami mieszkalnymi o powierzchni od 35 do 87 m². W budynku znajdzie się wózkownia/rowerownia oraz komórki lokatorskie. Na terenie inwestycji zostaną także utworzone miejsca postojowe. 

Nabór wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych trwać będzie od 16 lipca do 16 sierpnia 2024 rWnioski należy składać w siedzibie SIM Zagłębie Sp. z o.o. w Sosnowcu tj. ul. Wojska Polskiego 8, piętro drugie, lok. 2.20, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 16:00, w zamkniętej kopercie, na której powinno znajdować się imię i nazwisko wnioskodawcy wraz z adresem oraz dopisek „Nabór uzupełniający na lokal mieszkalny w Wojkowicach w ramach SIM Zagłębie”. 

 

Zasady przeprowadzania naboru, w tym kryteria pierwszeństwa oraz dodatkowe kryteria pierwszeństwa dla lokali mieszkalnych określa uchwała nr LXVI.534.2023 Rady Miasta Wojkowice z dnia 4 grudnia 2023 r. oraz uchwała zarządu SIM Zagłębie Sp. z o.o. z dnia 10 lipca 2024 r.

Do pobrania: wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego.

Wyniki naboru uzupełniającego: kliknij tutaj

20% kosztów budowy lokalu mieszkalnego. 

 

Sposób obliczenia partycypacji: 1725,26 zł* (stawka za 20% z 1m² powierzchni użytkowej mieszkania) x powierzchnia mieszkania.

 

*to jest szacowana wartość, wynika z umowy zawartej z generalnym wykonawcą i może ulec zmianie w toku prowadzonych prac. Wpłata partycypacji jest obligatoryjna i umożliwia dojście do własności mieszkania. Zwaloryzowana kwota partycypacji zaliczana jest na poczet ceny wykupu mieszkania po min. 15 latach najmu. Więcej informacji - kliknij tutaj

Zachęcamy do zapoznania się z wykazem lokali mieszkalnych. Kolorem czerwonym zaznaczono zajęte mieszkania. 

Planowany termin rozpoczęcia prac budowlanych: I kwartał 2024 roku.

Planowany termin oddania do użytku: II kwartał 2025 roku.

Podane dane i daty mogą ulec zmianie w trakcie procesu inwestycyjnego.

Więcej informacji
bottom of page