top of page

FINANSOWANIE

W celu finansowania inwestycji SIM Zagłębie korzysta z następujących źródeł finansowania:

1. Program wspierania społecznego budownictwa czynszowego (tzw. kredyt SBC)

Jest to forma finansowania zwrotnego, udzielana społecznym inicjatywom mieszkaniowym przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Cechą tego komponentu jest oprocentowanie niższe niż rynkowy kredyt budowlany. Kredyt SBC może pokryć do 80% wartości inwestycji.

2. Fundusz Dopłat

Jest to forma finansowania bezzwrotnego (dotacja), która znacząco pozwala obniżyć koszty przedsięwzięcia. Środki z Funduszu Dopłat mogą pokryć do 35% inwestycji. Grant jest udzielany gminom tworzącym SIM i wnoszony przez nie w formie wkładu pieniężnego do Spółki.

3. Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa

Jest to forma finansowania bezzwrotnego (dotacja), udzielana gminom tworzącym SIM przez Ministra Rozwoju. Z tego Funduszu pochodzą środki na powstanie Spółki (każda z gmin otrzymała na ten cel 3 mln zł dotacji), a także dodatkowo 10% wartości każdej inwestycji.

 

4. ​Partycypacja przyszłych najemców

Właściwie rzecz biorąc jest to wkład najemcy w koszty budowy lokalu i ze względu na strukturę finansowania nie będzie przekraczać 20% tej wartości. W przypadku najmu z dojściem do własności partycypacja jest zaliczana na poczet ceny lokalu przy zawarciu umowy o wyodrębnienie własności lokalu. Podlega ona rocznej waloryzacji.

bottom of page