top of page

OGRODZIENIEC I

46 LOKALI MIESZKALNYCH

Inwestycja zlokalizowana w północno - zachodniej części miasta, przy ulicy Elizy Orzeszkowej. W sąsiedztwie znajdują się zabudowania wielorodzinne, szkoła oraz nieużytki. Za północną granicą umiejscowiony jest zbiornik wodny.

Planuje się powstanie trzykondygnacyjnego budynku z 46 lokalami mieszkalnymi, o średniej powierzchni 50m². Na terenie inwestycji wyznaczone zostaną miejsca postojowe w ilości odpowiedniej do liczby mieszkań.

Planowany termin rozpoczęcia prac budowlanych: III/IV kwartał 2023 roku.

Planowany termin oddania do użytku: III/IV kwartał 2024 roku.

Podane dane i daty mogą ulec zmianie w trakcie procesu inwestycyjnego.

bottom of page