top of page

CHRZANÓW

66 MIESZKAŃ

Trwa nabór uzupełniający! Więcej informacji - kliknij tutaj

 Inwestycja zlokalizowana jest u zbiegu ulicy Zielonej i Mieszka I, na terenie osiedla Północ, w pasie terenu graniczącym z obwodnicą oraz linią kolejową. W celu przeciwdziałania potencjalnym niekorzystnym uciążliwościom w postaci hałasu czy drgań, generowanych przez przejeżdżające pojazdy, zastosowane zostaną odpowiednie rozwiązania akustyczne w samym obiekcie

i wokół niego. Cały teren posiada już wyznaczone ścieżki piesze, mające służyć mieszkańcom budynku, tworząc tym samym strefę półpubliczną.

Projekt przewiduje powstanie 66 lokali mieszkalnych wraz z parkingiem podziemnym. Nowoczesny budynek mieszkalny wybudowany zostanie z wykorzystaniem materiałów prefabrykowanych, zapewniających mniejsze zużycie energii oraz ograniczenie kosztów wytwarzania i eksploatacji. Projekt zakłada zainstalowanie odnawialnych źródeł energii w postaci paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła i najnowszych technologii termoizolacji budynku. W podziemnym garażu, do którego wjazd zlokalizowany będzie blisko zjazdu z ulicy Mieszka I, wydzielonych zostanie w sumie 68 miejsc parkingowych.

 

Budynek składa się z trzech segmentów (A-północny, B-środkowy i C-południowy). W każdym z nich znajdą pomieszczenia na wózki lub rowery. Ze względu na zróżnicowaną bryłę architektoniczną, zostanie wyodrębnionych aż 13 typów lokali mieszkalnych, o powierzchni od 32m² do 71m². Każde z mieszkań będzie gotowe do zamieszkania.

Nabór uzupełniający wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych trwać będzie od 22 stycznia do 5 lutego

2024 r. Wnioski należy składać w siedzibie SIM Zagłębie Sp. z o.o. w Sosnowcu tj. ul. Wojska Polskiego 8, piętro drugie, lok. 2.20, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 16:00 (w poniedziałki i środy do godz. 18:00), w zamkniętej kopercie, na której powinno znajdować się imię i nazwisko wnioskodawcy wraz z adresem oraz dopisek „Nabór uzupełniający na lokal mieszkalny w Chrzanowie w ramach SIM Zagłębie”. 

 

Zasady przeprowadzania naboru, w tym kryteria pierwszeństwa oraz dodatkowe kryteria pierwszeństwa dla lokali mieszkalnych określa uchwała nr LVIII/602/2023  Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 5 września 2023 r. oraz uchwała zarządu SIM Zagłębie Sp. z o.o. z dnia 17 stycznia 2024 r.

Do pobrania: wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego.

20% kosztów budowy lokalu mieszkalnego. 

 

Sposób obliczenia partycypacji: 1957,83 zł* (stawka za 20% z 1m² powierzchni użytkowej mieszkania) x powierzchnia mieszkania.

 

*to jest szacowana wartość, wynika ze wstępnych szacunkowych kosztów inwestycji i zostanie zaktualizowana zgodnie z treścią wzoru umowy o partycypację.

Zachęcamy do zapoznania się z wykazem lokali mieszkalnych.

Pozostały wolne mieszkania nr: 3, 5, 6, 8, 9, 16, 18, 20, 21, 22, 28, 29, 31, 34, 35, 42,44, 45, 46, 47, 48, 51, 53, 54, 55, 57, 60, 62, 63, 64, 66. 

Planowany termin rozpoczęcia prac budowlanych: I kwartał 2024 roku.

Planowany termin oddania do użytku: I-II kwartał 2025 roku.

Podane dane i daty mogą ulec zmianie w trakcie procesu inwestycyjnego.

Kiedy i gdzie można składać wnioski?
bottom of page