top of page

PRZETARGI

SIM Zagłębie Sp. z o.o. jako podmiot prawa publicznego, występujący w roli zamawiającego, zobowiązany jest do stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych.  Spółka stosuje procedury przetargowe do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł. 

Informacja na temat aktualnie prowadzonych postępowań znajduje się na naszej Platformie Zakupowej:

Na stronie Platformy Zakupowej znajdują się także instrukcje związane z jej funkcjonowaniem, dedykowane dla wykonawców:

bottom of page