top of page

O NAS

Spółka SIM Zagłębie pozostaje świadoma ekologicznie, we wszystkich inwestycjach przewiduje stosowanie odnawialnych źródeł energii w postaci paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła i nowoczesnych technologii termoizolacji budynków. Projekty naszych obiektów zakładają budowę przy użyciu rozwiązań prefabrykowanych, które zapewniają mniejsze zużycie energii, ograniczenie kosztów wytwarzania i eksploatacji. 

Dbając o komfort przyszłych zmotoryzowanych najemców, powstać mają miejsca parkingowe w liczbie adekwatnej do liczby mieszkań. W niektórych obiektach funkcję tę spełniać będzie parking podziemny. Uwzględniono również rozmieszczenie w budynku pomieszczeń techniczno - użytkowych, rowerowni czy wózkowni.  

Jesteśmy świadomi nie tylko ekologicznie, ale i społecznie. Chcąc sprostać potrzebom osób o ograniczonej mobilności i ze specjalnymi potrzebami, przewidujemy zachowanie wysokich standardów dostępności zarówno lokali, jak i części wspólnych. W budynkach wielorodzinnych, niezależnie od ilości kondygnacji, przewiduje się zastosowanie dźwigów windowych. Będziemy niwelować wszelkie możliwe bariery architektoniczne już na etapie projektowania.

bottom of page